W tym miesiącu pożegnaliśmy i odprowadziliśmy na miejsce oczekiwania na zmartwychwstanie:

Dnia 8 sierpnia 2013 r. ŚP. Lucynę Faryniarz z Widełki